Bureau JC2 justitieoptreden
 
Het staat maar al te vaak in de krant, het is even vaak te zien op tv: een organisatie raakt in opspraak doordat die ongewild in aanraking komt met justitie. Er wordt een inval gedaan vanwege gesjoemel door een administrateur, een directielid wordt gehoord wegens fraude, een personeelslid wordt aangehouden wegens ontucht of er raakt iemand gewond bij een bedrijfsongeval. De betreffende organisatie beraadt zich op de vraag of haar iets te verwijten valt. Die vraag wordt door het publiek niet direct gesteld. De geboden informatie wordt gretig geconsumeerd en een oordeel is gauw geveld. De eerste schade aan de beeldvorming is een feit, er ontstaat onrust in en buiten de getroffen organisatie en de geruchtenstroom komt op gang. Het tij lijkt moeilijk te keren, gevoelens van machteloosheid en onzekerheid versterken het beeld van een organisatie die misschien wel terecht in zwaar weer verkeert.
 
Natuurlijk weet Bureau JC2 als geen ander wat een organisatie in dit verband van de media te verwachten heeft. Door die bundeling van kennis en ervaring weet zij de weg in de complexe situatie die in zon situatie vaak ontstaat. De expertise van Bureau JC2 kan in deze gevallen uitkomst bieden en het bedrijf de greep op de toestand teruggeven.
 
Waar nodig kan Bureau JC2 voor specifieke juridische of beleidsmatige zaken een beroep doen op de expertise en ondersteuning van andere professionals zoals b.v. advocaten. Binnen het netwerk aan deskundigen rond Bureau JC2 wordt ook onderling verwezen.